Mets Sandlot Baseball League - 1st Annual 11u Halloween Bash Tournament 

M  E  T  S       S  A  N  D  L  O  T       B  A  S  E  B  A  L  L        L  E  A  G  U  E

2  0  1  6      H  A  L  L  O  W  E  E  N     B  A  S  H      T  O  U  R  N  A  M  E  N  T 

Congratulations to Team Beast United

for winning the 1st Annual 11u Halloween Bash Tournament

M  E  T  S       S  A  N  D  L  O  T       B  A  S  E  B  A  L  L        L  E  A  G  U  E

MSBL - 1st Annual Halloween Bash Tournament Bracket & Schedule

M  E  T  S       S  A  N  D  L  O  T       B  A  S  E  B  A  L  L        L  E  A  G  U  E